» קבורה » קייב » ברכובצי » זביגילסכיי טבה יכובלביץ׳ 1893-1982
זביגילסכיי טבה יכובלביץ׳ 1893-1982
זביגילסכיי טבה יכובלביץ׳
1893-1982

דגם: 00000152585

סוגי שירות ומחירון

$130
$100
$0
$10
$90
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם