בטחון

כל התשלומים של עד 10,000$ חד פעמי- אוטומטית מבוטחים במשך של עד 60 יום ממועד התשלום.

הביטחון שאנו מבטיחים:

כל המידע הסודי, אשר אנו חולקים עם לקוחותינו, המכילים את הנתונים כגון מידע פיננסי, מידע על כרטיסי אשראי ונתונים אחרים מסופקים אצלנו ע"י גישה מוגבלת, המועברת בצורה מוצפנת באמצעות SLL , המבטיח פרטיות ואבטחה בצורה הטובה ביותר.


אנו מבטיחים סודיות של כל מידע סודי אשר יועבר אלינו מהלקוחות. בנוסף, אנו מבטיחים כי מידע זה לא יהיה זמין או יועבר לאף אחד אחר, כולל אנשים פרטיים וארגונים.

שרת SLL כאשר אתה משלם דרך PayPal:

SSL (Secure Sockets Layer) מצפין את כל הנתונים המועברים באמצעות האינטרנט בין הלקוח לבין השרת. מערכת זו מבטיחה העברת מידע בין הלקוחות המחוברים זה לזה באמצעות פרוטוקול זה, והגנה מפני גישה או שימוש במידע מפני צד שלישי.