אוקראינה

אלצ׳בסק
ז׳ילובכה
בולוצ׳יסק
ווולוצ׳יסק
בליה צרכוב
בליה צרכוב
בר
כלדביש בר
ברדיצ׳ב
יבריסכו
ברשד
יבריסכו
ברשד
ממוריל פיהטכובכי י ברשדי
ג סלבוטה
יבריסכו כלדביש
גורודניה
יבריסכו כלדביש
גיסין ווינניצכיה ובל
גיסין יבריסכו
דונייצק
דונצכו מור
דונייצק
מושכטובו
דנייפר
זפדנו
דנייפר
כרסנופולסכו
וברוץ׳
וברוץ׳
ודססה
י יבריסכו
ודססה
ז׳רטבי ווויני
זדולבונוב
זדולבונוב
זנקוב
כלדביש זנכוב
ז׳יטומיר
ז׳יטומיר
כיב
ברכובצי
לבוב
כלדביש לבוב
לבוב
ממוריל לבובסכו גטטו
לובני פולטבסכיה ובלסט
ממוריל זסולסכיי יר
מוראפה
מורפה
מלין
מלין
מנה
מנה
נובוגרד וולינסקי
כלדביש נובוגרד ווולינסכיי
נוביה ושיצה
נובו יבריסכו
נוביה ושיצה
סטרו יבריסכו
ניחכוליב
ניכוליב
פולטבה
פולטבה
פסטוב
פסטוב ממוריל
פרבומיסק
פרבומיסק
צ׳רניגוב
יבריסכו
קורוסטישב
כורוסטישב
רומני
רומני
רוסכושניה סטבישנסכיי ריון
סלו רוסכושניה
שרגורוד
שרגורוד
ברצלב
ממוריל כונצלגרי ברצלב י פצ׳רה

בלארוס

וזבכיסטן

כזהסטן

כירגיזייה

ליטא

מולדובה

רוסיה