אוזבקיסטן

אוקראינה

אוברוך
וברוץ׳
אודסה
טירובסכו
אודסה
י יבריסכו
אודסה
ז׳רטבי ווויני
אושיצה חדשה
נובו יבריסכו
אושיצה חדשה
סטרו יבריסכו
אזור זנקוב פולטבה
זנכוב
אלצבסק
ז׳ילובכה
בוברינטס
בוברינץ
בולוציסק
בולוציסק
בלאיה צרקוב
בליה צרכוב
בר
כלדביש בר
ברדיצב
יבריסכו כלדביש
ברשד
יבריסכו כלדביש
ברשד
ממוריל פיהטכובכי י ברשדי
גורודניה
יבריסכו כלדביש
דונייצק
דונצכו מור
דונייצק
מושכטובו
דנייפר
זפדנו
דנייפר
כרסנופולסכו
האיסין
גיסין יבריסכו
השבטו
השבטו
ויניצה
פיהטניצ׳נסכו
זדולבונוב
זדולבונוב
זיטומיר
ז׳יטומיר
לבוב
ינובסכו
לבוב
ממוריל לבובסכו גטטו
לובני, אזור פולטבה
ממוריל זסולסכיי יר
מאלין
מלין
מוראפה
מורפה
מנא
מנה
נובוגרד וולינסקי
כלדביש נובוגרד ווולינסכיי
ניקולייב
1 ניכולבסכו
ניקולייב
יבריסכו
ניקולייב
משכובסכו
נרודיצי
נרודיצי
סלבוטה
יבריסכו כלדביש
פאסטוב
פסטוב ממוריל
פולונה
פולוננו
פולטבה
פולטבה
פרבומייסק
פרבומיסק
צ׳רכססי
גורודסכו כלדביש
צ׳רנובצי
יבריסכו
צ׳רניגוב
יבריסכו כלדביש
קורוסטישב
כורוסטישב
קייב
ברכובצי
קמיאנץ-פודילסקי
יבריסכו כלדביש
רומני
רומני
רוסכושניה סטבישנסכיי ריון
סלו רוסכושניה
שפטובכה
יבריסכו
שרגורוד
שרגורוד
ברסלב
ממוריל כונצלגרי ברצלב י פצ׳רה

בלארוס

בוברויסק
בוברויסק
ביהוב
ביהוב
בראגין
ברגין
ברזלים
לומי
גומל
אוסובץי
גומל
דבידובסכו
גומל
דרום 1
גומל
דרום 2
גומל
לשינסכו
גומל
נובובליצכו
גומל
פרודקובסקי
גומל
רנדובסכו
ההרגל
נרובליה
ההרגל
ממוריל
וברוביצ׳י
וברוביצ׳י
ווטכה
ווטקה
ויטבסק
ישן-אולנוביץ
וסיפוביצ׳י
וסיפוביצ׳י
ז׳ורביצ׳י
ז׳ורביצ׳י
ז׳לובין
מולודז׳נוה
חוטימסק אזור מוגילב
ממוריל הוטימסכו גטטו
ילסק
בית קברות חדש ביילסק
ילסק
בית קברות ישן ביילסק
כוסטוכוביצ׳י
כוסטוכוביצ׳י
כופטכביצ׳י
קופטקביץי
כלימוביצ׳י
כלימוביצ׳י
כלינכוביצ׳י
קלינקוביץי
כריצ׳ב
כריצ׳ב
כרסנופולי
כרסנופולי
לבדבו (מחוז מולודצנו)
לבדבו
לוב
לוב
מוגילב
מוגילב
מוזיר
דרוזדי
מוזיר
נגורנו
מינסק
וווסטוצ׳נו מוסכובסכו
מסטיסלבל
מסטיסלבל
סטרי דורוגי
סטרי דורוגי
סכורודנו
סכורודנו
סמולביצ׳י
סמולביצ׳י
פטריקוב
פטריקוב
פינסק
ספוכוינו
פריצ׳י
יבריסכו כלדביש
פריצ׳י
ממוריל
צ׳צ׳רסק
צ׳צ׳רסק
רוגצ׳ב
רוגצ׳ב
רצ׳יצה
רצ׳יצה

ליטא

מולדובה

קזחסטן

קירגיזסטן

רוסיה