In the beginning G-d made the heaven and the earth

And the earth was waste and without form; and it was dark on the face of the deep: and the Spirit of G-d was moving on the face of the waters.

And G-d said, Let there be light

And there was light. And G-d, looking on the light, saw that it was good: and G-d made a division between the light and the dark.

Naming the light, Day, and the dark, Night

And there was evening and there was morning, the first day.

And G-d said

Let there be a solid arch stretching over the waters, parting the waters from the waters.

No purpose...

All go to one place, all are of the dust, and all will be turned to dust again. May their soul be bound in the bundle of life‏‏‏‏.

קטלוג הקברים היהודיים של הרפובליקה של בלארוס ואוקראינה

 • שירות

  • ניקוי הקבורה;
  • צביעת הגדר;
  • חידוש הכיתוב;
  • התקנת מצבות;
  • תמונות של מיקום הקבורה;
  • קריאת קדיש בימי זיכרון.
 • יתרונות

  • תנאי שימוש קצרים;
  • איכות ושירות;
  • סודיות;
  • קטלוג צילומים של מקומות הקבורה;
  • דיוק ביישום העבודה;
  • שיטת תשלום נוחה.

  • קטלוגנו מפריד ללא הרף את המעשר ביסוד הקהילה הדתית היהודית
אוסובץי
גומל
דרום 1
גומל
דרום 2
גומל
פרודקובסקי
גומל
בוברויסק
בוברויסק
ווטקה
וטקה
צ׳צ׳רסק
צ׳צ׳רסק
מוגילב
מוגילב
רצ׳יצה
רצ׳יצה
קלינקוביץי
קלינקוביץי
נרובליה
נרובליה
ברגין
ברגין
מוזיר
מוזיר
ז׳יטומיר
ז׳יטומיר
זדולבונוב
זדולבונוב
ניכוליב
ניחכוליב
מורפה
מוראפה
כלדביש כורוסטישב
קורוסטישב
כלדביש נובוגרד ווולינסכיי
נובוגרד וולינסקי
כלדביש זנכוב
זנקוב
כלדביש לבוב
לבוב
ממוריל לבובסכו גטטו
לבוב
כלדביש בר
בר
מסטיסלבל
מסטיסלבל
בית קברות חדש ביילסק
יילסק
בית קברות ישן ביילסק
יילסק
דונצכו מור
דונייצק
מולודז׳נוה
זלובין
זפדנו
דנייפר
כרסנופולסכו
דנייפר
ישן-אולנוביץ
ויטבסק
ז׳ורביצ׳י
ז׳ורביצ׳י
ממוריל כונצלגרי ברצלבה י פצ׳ורי
ברצלב
כריצ׳ב
קריצ׳ב
טרויצק
טרויצק
פטריקוב
פטריקוב
ווולוצ׳יסק
בולוצ׳יסק
קופטקביץי
קופטקביץ י
לבדבו
לבדבו
אנדרטה וסביהטי
וסביהטי
וסביהטי
וסביהטי
מרכינה
מרכינה
ממוריל זסולסכיי יר
לובני פולטבסכיה ובלסט
סלו רוסכושניה
רוסכושניה
דלניי פרק
כרגנדה
וסיפוביצ׳י
וסיפוביצ׳י
רוגצ׳ב
רוגצ׳ב
פריצ׳י
פריצ׳י
לומי
לומי
סכורודנו
סכורודנו
ממוריל הוטימסכו גטטו
הוטימסק מוגילבסכיה ובלסט

 • קבורה לפני ולאחר השירותים

  לאחר שאנו מסיימים את עבודתנו, אתה תמיד יכול לוודא כי כל בקשותייך נעשו לפי רצונך באיכות הטובה ביותר. כל שלב בעבודתנו מצולם ונשלח אלייך לצורך בקרה ומעקב אחר עבודתנו
  דוגמאות של עבודתנו
 • טיפול קבוע של מיקום הקבורה

  אם תבחר בשירות זה, אנו נוודא כי תקבל את הטיפול ההגון ביותר עבור מקום מנוחתו של היקיר שלך במהלך השנה
  למד עוד