תנאי השימוש

האתר הינו אתר רשמי ונכסו של חסד של אמת(בהמשך כארגון), אשר רשום על שטחה של מדינת ישראל. אתר זה מכיל סימני מסחר, סימני שירות וחפצים אחרים של קניין רוחני.

שימוש בחומרים אשר הוצגו באתר בתור קניין רוחני של הארגון ו/או באמצעות ישויות משפטיות או יחידיות ללא אישור בכתב היינו אסור. כל החומרים אשר הוצגו באתר מוגנים על ידי זכויות יוצרים. קבלת רשות לשימוש בחומרים מן האתר חייב להיות מוסכם עם הארגון או עם המחבר. שימוש בכל מידע, גרפיקה, תמונות או קטעי וידיאו אשר היו מוגנים על ידי זכויות יוצרים, יעשה לאחר יצירת הסכם עם בעלי חומרים אלה.

כל קטעי המידע (טקסטים), גרפיקה (כל סוגי התמונות), תצלומים, קטעי וידיאו, צלילים, מוסיקה, משתמשים וממשקים ויזואליים, קודי תוכנית, סימנים מסחריים, לוגואים (או כל תוכן אחר באתר), כולל בין היתר עיצוב, מבנה, בחירה, קואורדינציה, מראה, סגנון כללי ומיקום של כל תוכן זה, מהווה את החלק של האתר בבעלות הארגון או בעל זכויות יוצרים אחר. הארגון בעל זכויות יוצרים על שימו בתוכן האתר (כולל זכת הבחירה, מיקום, שיטתיות והמרה של נתונים הכלולים באתר, כולל נתונים ראשוניים), למעט מקרים נפדים המוזכרים בתוכן החומרים אשר מתפרסמים באתר. לארגון ישנה הזכות להשתמש בתמונות אשר צולמו לאחר ביצוע כל עבודה למטרות פרסמום מבלי ליידע את הלקוח. Organization or individualities rule or offer the right of using the Content of the Site, which is protected by the rules of trading, by the copyright, patent law and by the trademark law and other rights related with intellectual property. שימוש של התוכן של האתר נחשב להעתקה, הפצה, עיבוד שיטות אחרות הנדרשות על ידי החקיקה הנוכחית בישראל. על פי הסכם זה, ההוראות נועדו כדי לספק הגנה לאינטרסים של הארגון ושל צדדים שלישיים המחזיקים בזכויות על תוכן האתר. במקביל, כל בעלי הזכויות יכולים לממש את זכויותיהם אשר מוזכרים בהסכם האמיתי. כל שימוש בתוכן האתר מותר רק לאחר הודעה רשמית של מנהל, עם ציון של קישורים ישירים אל החומר הרלוונטי מהאתר. לדוגמא, ציון בטקסט של המאמר: "קטלוג של קברים יהודיים", ולאחר מכן היפר קישור לפרסום הטקסט באתר. למעט מקרים אשר כלולים בתנאי השימוש, אין אפילו חלק אחד אותו ניתן להעתיק, לשכפל, לפרסם מחדש, לפרסם באינטרנט, לשלוח בדואר, להפגין בפומבי, לקודד, לתרגם, לשדר או להפיץ בכל דרך לכל מחשב, שרת, אתר אינטרנט אחר או מקום אחר בשביל פרסום, הפצה או כל שימוש מסחרי ללא אישור והסכם קודם בכתב מאת הארגון.

כל תוכן האתר יכול לשמש רק למטרות שימוש אישי ולא מסחרי, כלומר להשתמש בו באופן אישי או באמצאות אדם אחר באופן מלא או חלקי, ללא מטרת רווח. מקרה של שימוש בתוכן האתר למטרות מסחריות, יש צורך להסכים לתנאי השימוש ישירות עם מנהל הארגון.

שימוש במידע עם גישה מוגבלת

אל תנסה להשיג הרשאה (על ידי פריצה, ניתוח הסיסמא או בשיטות בלתי חוקיות אחרות) או גישה לכל חלק או פונקציה באתר, אל מערכות או רשתות הקשורות לאתר או לכל שרת בארגון שלך, אל שירותים ומידע אשר מוצעים באתר תמורת תשלום או הניתנים במסגרת הסכם נפרד או בכפוף לתנאים מיוחדים (למשל, דגימות של מסמכים אשר הגישה אליהם בתשלום או מוגבלת). חל איסור מוחלט בכל דרך שהיא להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר (פתוח או מוגבל לשימוש) כדי לבסס או לגלות כל מידע אשר עלול לזהות אנשים (למשל, חברים בארגון) או מידע אשר סגור על ידי מנהלי האתר. על המשתמשים נאסר גם כן חיפוש אחר ליקויים במערכת האבטחה של האתר והפרת האבטחה או אימותה. אין לבצע חיפוש, עיקוב או כל ניסוי עקיבה אחר מידע על משתמשים או מבקרים אחרים באתר. כל המשתמשים של האתר באופן אוטומטי מסכימים שלא לנקוט בפעולות אשר יוצרות נטל על תשתית האתר. בנוסף לא יהיה שימוש בכל מכשיר, תוכנה או תהליך אשר מתערב או מנסה להפריע בפעילות האתר או באכל עסקה אשר מבוצעת באתר.

תנאי פרסום של תגובות באתר, מידע וחומרים אחרים על ידי משתמשי האתר

Each user undertakes to use the Site only for lawful purposes. It is strictly forbidden to post on the Site and not to send anywhere through the Site any materials (including comments), that violate the law on public morality, morals, contain threats and insults, discrediting others, violate the rights of citizens to privacy or public order, insulting the religious feelings, violate the rights and lawful interests of other persons, humiliate or demean a particular people; are provocative, including contain incitement to religious, racial or ethnic hatred, incitement to violence, etc., as well as other materials that encourage others to wrongful conduct, give rise to criminal, civil and other liability, or in any way violates the provisions of Israeli law, are spam. Any user actions that limit or make problems on realization of the rights of other users of the Site are not permitted. The User is obliged refrain and not to post on the Site and not through direct through the Site Materials, is advertising of any goods or services, without the prior written agreement. It is forbidden to use the Site for advertising or sales promotion of any goods or services in any form, including links to other Internet resources. It is also forbidden to offer users an alternative social networking sites and other Internet information, and use the Website for personal e-mail correspondence. User agrees not to upload, post or use on the Site any material protected by legislation on intellectual property (including copyright, trademark law), and other protected by the legislation of Israel materials without the expressing permission of the copyright owner of the protected material. Site administrators have the right to remove comments without any warning or other material that would violate the specified requirements. User agrees that he is responsible in relation to the materials placed on the Site, including the content of these materials, their compliance with legal requirements. User is responsible for the violation of third-face rights and materials placed by the user, and reimburse any damage arising as a result of such violations, as well as any damage that occurs due to load on the Website of such materials. By posting any material in the section of the website for general public using, the user automatically grants Chesed Shel Emet without charge and permanent basis the right to use, publish (including all print and electronic media), reproduce, modify, edit, translate and distribution (transmission) of such material (partly or completely) in all countries of the world and / or the inclusion of such material in other works, in any manner, by using any media, or technologies that are currently known or may will be invented in the future, for the entire term of copyright protection provided by the legislation of Israel, in relation to such materials. User also permits access, viewing, storage or reproduction of these materials to other users of the Site for your personal use.