» קבורה » קייב » ברכובצי » זביגילסכיי אברם טביביץ׳ 1920-1996
זביגילסכיי אברם טביביץ׳ 1920-1996
זביגילסכיי אברם טביביץ׳
1920-1996

דגם: 00000136538

סוגי שירות ומחירון

$130
$100
$0
$10
$90
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם