» קבורה » קייב » ברכובצי » זביגילסכיה רוזלייה פבלובנה 1899-1981
זביגילסכיה רוזלייה פבלובנה 1899-1981
זביגילסכיה רוזלייה פבלובנה
1899-1981

דגם: 00000133078

סוגי שירות ומחירון

$130
$100
$0
$10
$90
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם