» קבורה » בוברויסק » בוברויסק » גברילובה ריטה יוסיפובנה 1924-2002
גברילובה ריטה יוסיפובנה 1924-2002
גברילובה ריטה יוסיפובנה
1924-2002

סוגי שירות ומחירון

$120

$250
$90

$210
$0
$25
$10
$80
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם