» קבורה » בוברויסק » בוברויסק » גרף וולנטינה יפימובנה 1913-1985
גרף וולנטינה יפימובנה 1913-1985
גרף וולנטינה יפימובנה
1913-1985

סוגי שירות ומחירון

$120

$250
$90

$210
$0
$25
$10
$80
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם