בורמן שלמה  1878-1941
בורמן שלמה
1878-1941
דגם: 00000040304

על שטחה של הקבורה גם


נוסח תפילה
Burial with several monuments and the burial of a large area.