בורמן היה  1885-1961
בורמן היה
1885-1961
דגם: 00000040269

על שטחה של הקבורה גם


נוסח תפילה
Burial with several monuments and the burial of a large area.