בורמן היה  1885-1961
בורמן היה
1885-1961

דגם: 00000040269

נוסח תפילה


Burial with several monuments and the burial of a large area.

על שטחה של הקבורה גם