» קבורה » זיטומיר » ז׳יטומיר » פישבין אסיה אברמובנה 1883-1971
פישבין אסיה אברמובנה 1883-1971
פישבין אסיה אברמובנה
1883-1971

דגם: 00000034704

סוגי שירות ומחירון

$60

$160
$0
$15
$10
$75
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם