» קבורה » זיטומיר » ז׳יטומיר » פישבין יבסי אברמוביץ׳ 1878-1920
פישבין יבסי אברמוביץ׳ 1878-1920
פישבין יבסי אברמוביץ׳
1878-1920

דגם: 00000032376

סוגי שירות ומחירון

$60

$160
$0
$15
$10
$75
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם