» קבורה » זיטומיר » ז׳יטומיר » גלמן שיה טבלביץ׳ 1898-1970
גלמן שיה טבלביץ׳ 1898-1970
גלמן שיה טבלביץ׳
1898-1970

דגם: 00000030934

סוגי שירות ומחירון

$60

$160
$0
$15
$10
$75
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם