» קבורה » זיטומיר » ז׳יטומיר » גלמן ליה ינכלבנה 1896-1941
גלמן ליה ינכלבנה 1896-1941
גלמן ליה ינכלבנה
1896-1941

דגם: 00000029090

סוגי שירות ומחירון

$60

$160
$0
$15
$10
$75
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם