» קבורה » כלינכוביצ׳י » קלינקוביץי » בוצנכו יבה פטרובנה 1930-2003
בוצנכו יבה פטרובנה 1930-2003
בוצנכו יבה פטרובנה
1930-2003

דגם: 00000203411

סוגי שירות ומחירון

$150

$300
$100

$270
$0
$20
$10
$50
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם