» קבורה » כלינכוביצ׳י » קלינקוביץי » בוצנכו יכוב גריגוריביץ׳ 1928-1975
בוצנכו יכוב גריגוריביץ׳ 1928-1975
בוצנכו יכוב גריגוריביץ׳
1928-1975

דגם: 00000199022

סוגי שירות ומחירון

$150

$300
$100

$270
$0
$20
$10
$50
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם