» קבורה » גומל » אוסובץי » אברביץ׳ מרייה לונטיבנה 1893-1978
אברביץ׳ מרייה לונטיבנה 1893-1978
אברביץ׳ מרייה לונטיבנה
1893-1978

דגם: 00000194663

סוגי שירות ומחירון

$120

$210
$65

$190
$0
$15
$10
$50
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם