» קבורה » גומל » אוסובץי » אברביץ׳ אנטוליי וולדימירוביץ׳ 1930-2018
אברביץ׳ אנטוליי וולדימירוביץ׳ 1930-2018
אברביץ׳ אנטוליי וולדימירוביץ׳
1930-2018

דגם: 00000142105

סוגי שירות ומחירון

$120

$210
$65

$190
$0
$15
$10
$50
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם