» קבורה » גומל » אוסובץי » סטופוטכו מרייה מיהילובנה 1904-1991
סטופוטכו מרייה מיהילובנה 1904-1991
סטופוטכו מרייה מיהילובנה
1904-1991

דגם: 00000098966

סוגי שירות ומחירון

$120

$210
$65

$190
$0
$15
$10
$50
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם