» קבורה » האיסין » גיסין יבריסכו » פלטרמן כלרה יוסיפובנה 1914-1991
פלטרמן כלרה יוסיפובנה 1914-1991
פלטרמן כלרה יוסיפובנה
1914-1991

דגם: 00000098466

סוגי שירות ומחירון

$120
$90
$0
$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם