» קבורה » האיסין » גיסין יבריסכו » שטימן סולומון וונימינוביץ׳ 1904-1975
שטימן סולומון וונימינוביץ׳ 1904-1975
שטימן סולומון וונימינוביץ׳
1904-1975

דגם: 00000098438

סוגי שירות ומחירון

$120
$90
$0
$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם