» קבורה » ביהוב » ביהוב » אטליבנכין פדור זהרוביץ׳ 1911-1945
אטליבנכין פדור זהרוביץ׳ 1911-1945
אטליבנכין פדור זהרוביץ׳
1911-1945

דגם: 00000097971

סוגי שירות ומחירון

$150

$370
$135

$370
$0
$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם