» קבורה » מוזיר » דרוזדי » אלימלך ברטה יזרילבנה 1912-1993
אלימלך ברטה יזרילבנה 1912-1993
אלימלך ברטה יזרילבנה
1912-1993

דגם: 00000097544

סוגי שירות ומחירון

$130

$250
$95

$210
$0
$15
$10
$60
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם