» קבורה » מוזיר » דרוזדי » אברמוביץ׳ סופיה מויסבנה 0000-1987
אברמוביץ׳ סופיה מויסבנה 0000-1987
אברמוביץ׳ סופיה מויסבנה
0000-1987

דגם: 00000097369

סוגי שירות ומחירון

$110

$250
$95

$210
$0
$15
$10
$60
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם