» קבורה » אלצבסק » ז׳ילובכה » פלישר אברם מויסביץ׳ 1906-1977
פלישר אברם מויסביץ׳ 1906-1977
פלישר אברם מויסביץ׳
1906-1977

דגם: 00000094408

סוגי שירות ומחירון

$130
$100
$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם