» קבורה » ביהוב » ביהוב » בלומין יודה ליפוביץ׳ 1892-1959
בלומין יודה ליפוביץ׳ 1892-1959
בלומין יודה ליפוביץ׳
1892-1959

דגם: 00000094056

סוגי שירות ומחירון

$150

$370
$135

$370
$0
$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם