» קבורה » פולטבה » פולטבה » אבנטב רוזה וולדימירובנה 1896-1974
אבנטב רוזה וולדימירובנה 1896-1974
אבנטב רוזה וולדימירובנה
1896-1974

דגם: 00000091101

סוגי שירות ומחירון

$120

$250
$80

$210
$0
$15
$10
$80
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם