» קבורה » פולטבה » פולטבה » רבינסכיי ז׳וזף ארכדיביץ׳ 1937-2000
רבינסכיי ז׳וזף ארכדיביץ׳ 1937-2000
רבינסכיי ז׳וזף ארכדיביץ׳
1937-2000

דגם: 00000090471

סוגי שירות ומחירון

$100

$250
$80

$210
$0
$15
$10
$80
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם