» קבורה » גומל » דרום 1 » צ׳רנוב ליבה יזרילביץ׳ 1882-1969
צ׳רנוב ליבה יזרילביץ׳ 1882-1969
צ׳רנוב ליבה יזרילביץ׳
1882-1969

דגם: 00000009018

סוגי שירות ומחירון

$80

$210
$55

$190
$0
$15
$10
$50
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם