» קבורה » סנט פטרסבורג » ממוריל יבריסכו פרוברז׳נסכו » אטינה אספיר לבובנה 1879-1942
אטינה אספיר לבובנה 1879-1942
אטינה אספיר לבובנה
1879-1942

דגם: 00000089938

סוגי שירות ומחירון

$0
$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם