» קבורה » ביהוב » ביהוב » זלטין בוריס סמנוביץ׳ 1928-2018
זלטין בוריס סמנוביץ׳ 1928-2018
זלטין בוריס סמנוביץ׳
1928-2018

דגם: 00000087306

סוגי שירות ומחירון

$160

$370
$150

$370
$0
$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם