» קבורה » קלינצי » כלינצי » אדלר פליכס צודיכוביץ׳ 1929-2009
אדלר פליכס צודיכוביץ׳ 1929-2009
אדלר פליכס צודיכוביץ׳
1929-2009

דגם: 00000084907

סוגי שירות ומחירון

$120
$90
$0
$20
$10
$85
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם