» קבורה » קלינצי » כלינצי » כזכביץ׳ ארכדיי אברמוביץ׳ 1931-2010
כזכביץ׳ ארכדיי אברמוביץ׳ 1931-2010
כזכביץ׳ ארכדיי אברמוביץ׳
1931-2010

דגם: 00000084300

סוגי שירות ומחירון

$140
$90
$0
$20
$10
$85
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם