» קבורה » כלימוביצ׳י » כלימוביצ׳י » סורנוביץ׳ אלכה אברמובנה 1870-1948
סורנוביץ׳ אלכה אברמובנה 1870-1948
סורנוביץ׳ אלכה אברמובנה
1870-1948

דגם: 00000083848

סוגי שירות ומחירון

$150
$130
$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם