» קבורה » טשקנט » דומברבד » סביטלובר וו ד 1927-1967
סביטלובר וו ד 1927-1967
סביטלובר וו ד
1927-1967

דגם: 00000082803

סוגי שירות ומחירון

$100

$250
$70

$210
$0
$20
$10
$90
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם