» קבורה » טשקנט » דומברבד » ווינשטין ידה אברם 1889-1966
ווינשטין ידה אברם 1889-1966
ווינשטין ידה אברם
1889-1966

דגם: 00000082452

סוגי שירות ומחירון

$100

$250
$70

$210
$0
$20
$10
$90
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם