» קבורה » טשקנט » דומברבד » סולוביצ׳יק מיסי אברם 1893-1966
סולוביצ׳יק מיסי אברם 1893-1966
סולוביצ׳יק מיסי אברם
1893-1966

דגם: 00000082402

סוגי שירות ומחירון

$100

$250
$70

$210
$0
$20
$10
$90
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם