» קבורה » טשקנט » דומברבד » סולטונוב יוסיף ובסיפוביץ׳ 1903-1965
סולטונוב יוסיף ובסיפוביץ׳ 1903-1965
סולטונוב יוסיף ובסיפוביץ׳
1903-1965

דגם: 00000082064

סוגי שירות ומחירון

$100

$250
$70

$210
$0
$20
$10
$90
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם