» קבורה » כלימוביצ׳י » כלימוביצ׳י » צ׳רניה היה גירשבנה 1884-1957
צ׳רניה היה גירשבנה 1884-1957
צ׳רניה היה גירשבנה
1884-1957

דגם: 00000081745

סוגי שירות ומחירון

$150
$130
$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם