» קבורה » כלימוביצ׳י » כלימוביצ׳י » סורנוביץ׳ יכוב הימוביץ׳ 1909-1975
סורנוביץ׳ יכוב הימוביץ׳ 1909-1975
סורנוביץ׳ יכוב הימוביץ׳
1909-1975

דגם: 00000081627

סוגי שירות ומחירון

$150
$130
$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם