» קבורה » כלימוביצ׳י » כלימוביצ׳י » לובן זיהמה יסכוביץ׳ 1911-1966
לובן זיהמה יסכוביץ׳ 1911-1966
לובן זיהמה יסכוביץ׳
1911-1966

דגם: 00000081456

סוגי שירות ומחירון

$160
$130
$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם