» קבורה » פולטבה » פולטבה » אברונבה מרייה זינוביבנה 1922-1996
אברונבה מרייה זינוביבנה 1922-1996
אברונבה מרייה זינוביבנה
1922-1996

דגם: 00000081046

סוגי שירות ומחירון

$120

$250
$80

$210
$0
$15
$10
$80
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם