» קבורה » מינסק » וווסטוצ׳נו מוסכובסכו » לזרסון מורדוך ברכוביץ׳ 1892-1961
לזרסון מורדוך ברכוביץ׳ 1892-1961
לזרסון מורדוך ברכוביץ׳
1892-1961

דגם: 00000080831

סוגי שירות ומחירון

$130

$260
$90

$230
$0
$20
$10
$85
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם