» קבורה » גומל » דרום 1 » סלובודובה ריבה יודכובנה 1909-1947
סלובודובה ריבה יודכובנה 1909-1947
סלובודובה ריבה יודכובנה
1909-1947

דגם: 00000008061

סוגי שירות ומחירון

$80

$210
$55

$190
$0
$15
$10
$50
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם