» קבורה » שרגורוד » שרגורוד » צביטמן זלוטה 0000-1960
צביטמן זלוטה  0000-1960
צביטמן זלוטה
0000-1960

דגם: 00000080389

סוגי שירות ומחירון

$110

$260
$90
$0
$15
$10
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם