» קבורה » שרגורוד » שרגורוד » בינשטין מיהיל מרכוביץ׳ 1915-1978
בינשטין מיהיל מרכוביץ׳ 1915-1978
בינשטין מיהיל מרכוביץ׳
1915-1978

דגם: 00000080352

סוגי שירות ומחירון

$130

$260
$100
$0
$15
$10
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם