» קבורה » כלימוביצ׳י » כלימוביצ׳י » סיניהכוב שמרכה ליבוביץ׳ 1885-1965
סיניהכוב שמרכה ליבוביץ׳ 1885-1965
סיניהכוב שמרכה ליבוביץ׳
1885-1965

דגם: 00000080252

סוגי שירות ומחירון

$150
$130
$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם