» קבורה » שרגורוד » שרגורוד » דזהצר ליב אברמוביץ׳ 1892-1965
דזהצר ליב אברמוביץ׳ 1892-1965
דזהצר ליב אברמוביץ׳
1892-1965

דגם: 00000079907

סוגי שירות ומחירון

$110

$260
$90
$0
$15
$10
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם