» קבורה » כלימוביצ׳י » כלימוביצ׳י » אברמובה לובוב גריגוריבנה 1930-1975
אברמובה לובוב גריגוריבנה 1930-1975
אברמובה לובוב גריגוריבנה
1930-1975

דגם: 00000078692

סוגי שירות ומחירון

$150
$130
$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם